Три училища и една детска градина в Русе ще намалят разходите си за отопление със средно между 20 и 40%, след като в сградите бъдат изградени нови вътрешни отоплителни инсталации и се поставят нови радиатори и индивидуални терморегулиращи вентили. Всички тези дейности ще се реализират по проекта „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“ на програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Вчера кметът Пламен Стоилов и зам.-министърът на енергетиката Антон Павлов подписаха договор за 422 077,63 евро - 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе. 
2733 ученици и учители от „Любен Каравелов“, Училището за европейски езици, „Никола Обретенов“ и детска градина „Незабравка 2“ ще се възползват от новата вътрешна отоплителна инсталация, новите отоплителни тела, индивидуалните терморегулиращи вентили и алуминиевите радиатори. 
Всъщност с настоящия проект ще се надградят постигнатите резултати по двата приключили проекта на Общината за въвеждане и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища и в „Незабравка 2“, по които са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност - ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолации.