Същинските строителни дейности по санирането с европейски средства в Русе ще започнат в четвъртък от блокове „Щастие“ и „Родопи“. Тогава ще се проведе и официалната церемония по повод стартирането на ремонтите по оперативна програма „Регионално развитие“.
Блок „Щастие“ на ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ 10 е монолитна сграда, която се състои от два входа, всеки на три етажа, общо с 18 апартамента. Стойността на строително-монтажните работи за нея е 201 596 лева с ДДС. Предвижда се да се подмени дограмата в апартаментите и в общите части на сградата, а външните стени и покривът да бъдат топлинно изолирани, като покривът ще се ремонтира. 
Сградата на блок „Родопи“ на ул. „Майор Атанас Узунов“ 22 също е монолитна. Тя се състои от един вход на 3 етажа, общо 6 апартамента. Стойността на строителните дейности по нея е 44 391 лв с ДДС. По сградата отново е предвидена подмяна на дограма по апартаменти и в общите части на сградата, както и топлинно изолиране на външните стени.
Максималният срок за изпълнение на строително-монтажните работи на двата обекта е 90 календарни дни, но не по-късно от 31 октомври.
Както „Утро“ писа, по оперативна програма „Регионално развитие“ в Русе има 12 блока, които вече имат сключени договори с Министерството на регионалното развитие. Освен блок „Щастие“ и „Родопи“, за които има избран изпълнител и ще започне същинското строителство, за други шест се изготвят проекти и също предстои да се избере изпълнител.