Инвестиционно предложение за обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби е внесла в РИОСВ - Русе столичната фирма „Кемстийл“ ЕООД. Предстои да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.
 „Кемстийл“ ЕООД има своя база в Русе на бул. „Тутракан“, в района на Пристанищен комплекс. Фирмата е основана през 1997 г. с основната дейност търговия с метални отпадъци и всички видове опаковки и постепенно се утвърждава като една от водещите фирми у нас в търговията със скрап.