На 6 август със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ е потвърдил правата на „Каолин“ върху откритите от дружеството залежи в находище „Балабана“, съобщиха от компанията. За тях минното дружество води дълги спорове с институциите. Правата на „Каолин“ първо бяха отнети със заповед на министъра на икономиката и енергетиката през юни 2014 г., после бяха върнати чрез отмяна на тази заповед с друга заповед на новия министър. Накрая те бяха директно атакувани по съдебен път с искане за прогласяване на нищожност. И по трите казуса дружеството бе въвлечено против волята си в съдебни процеси, но на всички инстанции делата вече са спечелени.
Последното определение на ВАС е окончателно по третия и най-важен казус: „нищожност на търговско откритие“. С него магистратите потвърждават две принципни положения - че удостоверението за търговско откритие не съставлява индивидуален административен акт и че е недопустимо всяко произволно взето трето лице да претендира наличие на правен интерес и да иска отмяна на вече приключили процедури по търсене и проучване, респективно на вече издадени удостоверения за търговски открития.
Поради основополагащия характер на повдигнатите въпроси определението на ВАС е от съществено значение не просто за „Каолин“, но и за целия минен бранш и заслужава адмирации. Справедливостта налага да се отбележи, че сегашните ръководства на Министерството на енергетиката и на Министерството на околната среда и водите заеха принципна позиция по повдигнатите казуси и чрез своите процесуални представители застъпиха и защитиха същите тези, основани на законността и правото. Доколкото в тези казуси ставаше дума за принципни въпроси, касаещи сигурността и устойчивостта изобщо на минното дело в България, може да се приеме, че този резултат от съдебните процеси е успех на целия минен бранш и е доказателство за това, че правовата държава е възможна, посочват от „Каолин“.