Липса на интерес провали и втория търг за един от апетитните общински имоти - бившия цветарски магазин на „Паркстрой“ на Американското пазарче. Нито един кандидат не бе купил тръжна документация за обявения търг и затова ще се наложи комисията да проведе още тръжни процедури.
Магазинът на Американското пазарче е със застроена площ от 44 кв.м. заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. Той е двуетажна сграда, в която има търговска зала. цветарник, преддверие и санитарен възел, а на втория етаж канцелария. Данъчната оценка на имота към 2 април е 25 860 лева.