По-малко от месец след гласуването на корекциите в Кодекса на труда, намаляващи бумащината за най-малкия бизнес, парламентът тихомълком е отменил половината от тях. Това е станало с приемането на преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, публикувани в Държавен вестник на 11 август, съобщи вчера Българската-търговско промишлена палата.
Става въпрос за задължението на микропредприятията да издават правилници за вътрешния ред и за въвеждане на гъвкаво работно време, в интерес най-вече на родителите с деца. Сега дори фирми с един човек трябва да пишат правила за вътрешния ред, ако не искат да бъдат глобени от контролните органи.
Тези промени бяха мотивирани с аргументи за облекчаване на дейността на микро- и малките предприятия, съставляващи около 98,6% от броя на фирмите в България. За огромно съжаление те се отмениха с единодушното съгласие на всички политически сили. Мълчанието относно мотивите за тази отмяна е също единодушно, при това по късна доба във вечерно заседание на Народното събрание и с обратна сила от деня на приемането на предишните облекчения, се казва в декларацията на БТПП.
Законовата промяна е внесена в Комисията по труда, социална и демографска политика при второто обсъждане на Законопроекта за Изменение и допълнение на КСО, без да е публикувана в сайта на Народното събрание и без да е предоставена за становище на социалните партньори, както изисква чл.76, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, твърди БТПП.