Цените в България се върнаха на негативна територия през юли на годишна база след четири поредни месеца на покачване, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на потребителските цени, официалният измерител на инфлацията у нас, отчита -0,2% спрямо същия месец на миналата година. През миналия месец статистиката показа инфлация от 0,4% на годишна база.
На месечна база също е регистрирана дефлация, но по-слаба от тази през юни. През седмия месец от годината цените са намалели с 0,2%. През юни дефлацията беше 0,9%.
Така от началото на годината се акумулира дефлация от 0,3%. Толкова е и средногодишната инфлация за периода август 2014-юли 2015 г. спрямо периода август 2013-юли 2014 г.
 Най-силно спрямо предходния месец са се увеличили цените в групата „Развлечение и култура“ - с 4,5%, а най-голямо намаление записват цените на облеклата и обувките - от 2,7%. 
Измерването по европейската методология (т. нар. хармонизиран индекс на потребителските цени - ХИПЦ) показва, че цените у нас са с 1% по-ниски спрямо същия месец на миналата година.
Индексът на потребителските цени за т.нар. „малка кошница“, се понижава до 0,7% през юли на месечна база. За сравнение - през юни дефлацията в малката кошница бе 1,5%, което е повече от отчетеното поевтиняване от 1% през май.