Десетте най-големи работодатели в Русенско осигуряват хляб на над 8000 човека, но делът им на трудовия пазар намалява в последните години, показва проучване на „Утро“. В края на юни всеки девети човек на наемния труд е работил в някое от предприятията в челната десятка. Делът им възлиза на 11.5%, което изглежда значително, но той всъщност намалява - през 2001 г. е бил близо 15%, така че в Топ 10 е работил всеки седми.
Най-големият работодател в областта е Многопрофилната болница в Русе, в която се трудят над 1200 човека. Макар и да не е предприятие в традиционния смисъл на думата, тя си е търговско дружество с приходи, разходи и печалба, така че се включва в класацията. Следват я „Каолин“ с 980 човека персонал, „Монтюпе“ с 860, „Дунарит“ и „БТБ България“ със 760 (към които могат да се прибавят и 200 човека в свързаната с БТБ „Белослава“). Над 500 човека работят и в други две свързани фирми „Топ Мен“ и „Топ Ман“, както и в „Делта Текстил България“, „Ал Филтър“, „Еконт Експрес“, „ВиК Русе“ и „Спарки“. 
Общо 86 фирми от региона имат над 100 човека персонал.
Областният пазар на труда е много по-независим от най-големите си работодатели в сравнение със средното положение в България. Това показа скорошно изследване на Института за пазарна икономика. В голям брой области в Топ 10 предприятия работят над 20% от заетите в региона, като дори в столицата София делът им е 17,35%. Под 10% е концентрацията на работната ръка само в Бургас, Варна, Пловдив и Хасково.