След прелюдия от дълги препирни на вчерашното заседание на Общинския съвет отчетът за изпълнението на план-сметката за такса битови отпадъци за 2012 година все пак беше внесен за обсъждане. Така стана ясно, че през миналата година планираните приходи са били 13,4 млн. лева. От тях малко над 8 млн. лева са похарчени, а преходният остатък е 5,3 милиона. Събраните от населението такси за битови отпадъци са 9,5 млн. лева, а 2,9 млн. лева са прехвърлени от 2011 година. Събраните стари задължения през 2012-а са над 2 млн. лева. В представената справка бяха подробно посочени всички харчове по дейности.
Опозицията обаче остана недоволна. Освен че информацията не била представена предварително, тя не била обстойна, а формална, в таблицата били посочени само разходите, освен това липсвал анализ. Според Ферихан Ахмедова дебатът по тази тема трябва да бъде открит, а Общината да помисли за методика, по която да се определят приходите и разходите в план-сметката. Зам.-кметът Свилен Иванов заяви, че ще се възползва от съветите и опита й.