Петима са кандидатите по обществената поръчка за доставка на нови мебели на администрацията. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. 
Първият кандидат е русенската „България мебел“, която е с широк предмет на дейност, а неин управител е Цветелин Цанев. Софийската кооперация „Панда“, която също е с широк предмет на дейност, е друг кандидат по поръчката. Третата фирма, която иска да доставя бъдещото офис оборудване за администрацията, е „Кан Учтехспорт България“. Тя е със седалище Кукорево, община Тунджа, и основно се занимава с производство на мебели и столове. Софийската „Мебел перфект“, която също се занимава с производство на мебели, е четвъртият кандидат по поръчката. Последната фирма, която иска да достави новите мебели на общината, е благоевградската „Перун-ККБ“. Тя е с широк предмет на дейност, а неин управител е Кирил Кирилов.  
Общата стойност на бъдещото офис оборудване за администрацията е 76 560 лева с ДДС, а спечелилата фирма ще има 30 дни, за да изпълни заявките.
Победителят в конкурса ще трябва да достави бюра, столове, шкафове, маси и секции. От новите мебели ще се ползват и второстепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са културните институции, детските градини и ясли.