Плодовете и зеленчуците, които се предлагат на учениците по програмата „Училищен плод“, да става чрез местни покупки и/или от местните пазари. Това предвиждат промени в наредбата по схемата, прием на заявления по която започва на 17 август. Както „Утро“ писа, точно с такова предложение излезе съвсем наскоро смесената Българо-румънска земеделска комисия към областната управа в Русе. Практиката, имаща за цел да стимулира местното производство, се прилага и сега в северната ни съседка. Предвижда се изискването да не важи единствено за цитрусовите плодове и бананите.
Приемът по схемата ще продължи до 23 септември, като бюджетът е 14 милиона лева. Очаква се да се възползват 480 000 деца. На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27 лева и 29 ст. без ДДС. Стойността на една порция остава непроменена спрямо предходната година - 68 ст., посочват от Фонд „Земеделие“. 
Новата наредба, както и образци на заявленията и указанията за кандидатстване са обявени на интернет страницата на схемата. По нея могат да кандидатстват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
Схемата „Училищен плод“ ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в цялата страна. До 31 октомври 2015 г. на интернет страницата на Фонд „Земеделие“ ще бъдат публикувани и списъците с одобрените заявители.