Ръст на отседналите в Русе туристи и на реализираните приходи от нощувки отчитат местата за настаняване от областта през юни. Увеличението е съществено както спрямо предходния месец, така и в сравнение с юни миналата година. Спрямо май легловата база в областта е увеличена със 150 места, резултат най-вече от отварянето на обновения „Дунав плаза“.
Над 9300 туристи от страната и чужбина са пренощували в Русе и региона през май. Реализираните приходи от нощувки в 47-те места за настаняване в Русенска област са 601 хил. лв. или със 8,3% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика.
В сравнение със същия месец на 2014 г. броят на потърсилите подслон в Русенско се увеличава с 900 души. По тази причина общият размер на приходите от нощувки са с 50 хил. лева над миналогодишните. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През юни те са получили 265 хил. лева, от които 126 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са вече 12, възлизат на 192 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 63 хил. лева.
През юни на територията на областта са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1856 легла - със 150 повече отколкото през май. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване е 14 014, с 1400 повече отколкото през предходния месец. От тях 4589 са на чужденци. В сравнение с май миналата година се наблюдава увеличение на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци намалява. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през март са 9310.