20 години навърши русенският клуб „Отворено общество“. 
Историята му започва още през 1992 година, когато жители на Русе се събират неформално, за да разкажат своите идеи за настоящето и бъдещето, припомнят от клуба. Постепенно групата привлича експерти от бизнеса, културата, образованието и местното самоуправление, които достигат до идеята да официализират дейността си. Така, през 1995 година, се стига до регистрирането в съда на Клуб „Отворено общество“ като сдружение с нестопанска цел. През 2001 г. се определя като организация, осъществяваща общественополезна дейност.
Основна част от работата на клуба е посветена на подкрепата за нестопанските организации. Преди 20 години сдружението насочва усилията си към формирането на русенските организации като институции на граждани, пряко ангажирани с проблемите на обществото.
През 2015 година „Отворено общество“ продължава да подкрепя нестопанските организации чрез проектите си  „Партньорства 2020“ и „Гражданско участие в интеграционната политика“.