Инспекторите на Националната агенция за приходите, които проверяват търговски обекти, вече ще са облечени с дрехи с означенията на НАП. Те ще носят сини блузи с надписи на български и английски и логото на ведомството. Служителите на НАП от звеното за фискален контрол, което следи движението на рискови стоки по границите и вътрешността на страната, също ще са облечени в униформи. С графичните символи на НАП са обозначени и автомобилите на фискалните агенти. 
Новият външен вид на екипите е част от идеята на НАП да се избегне анонимността и контролните органи да са видими и разпознаваеми за всеки.