С между 3 и 10 лева на декар са се повишили средните ренти в Русенска област за стопанската 2013/2014 г. спрямо година по-рано. Това става ясно от обявените тази седмица данни на Областна дирекция „Земеделие и гори“ за средното годишно рентно плащане по землища. То има не само статистическа стойност, а е много важно за собствениците, които нямат подписан договор за отдаване на земите си, но те въпреки това се обработват. Такива случаи не са толкова редки, въпреки че притежателят на нивата може и да не го разбере. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово в общината цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. А собственикът може да си получи възнаграждението от местната администрация, без да се разправя с арендатори.
Служебно изчислените средни плащания се различават силно от действителните ренти в момента, казват и арендатори, и собственици на земя. В повечето землища тази година договорите се сключват на нива между 50 и 65 лева. Официалните цифри обаче изостават, тъй като голяма част от споразуменията между зърнопроизводители и собственици са подписани преди години за по-дълъг срок и не са актуализирани черно на бяло. Често фермерът плаща 50-55 лева, въпреки че в договора му пише 35 или 40 лв. 
Средното плащане, изчислено от областната дирекция „Земеделие“, е най-високо в община Русе. Рекорда от 50 лева/дка държат Мартен, Семержиево и Тетово. Сериозен ръст се отчита за землищата на Хотанца и Ястребово. През миналата година наемите там бяха средно по 34 лева/декар. Сега там са изчислени по 45 лева на декар.
В община Сливо поле средните ренти варират между 23 и 43 лева. В Бяла в повечето землища се плащат поне 40 лева. Средните наеми във Ветово са на нива между 41 и 44 лева. 
 Стабилно покачване с около 5 лева на декар се отчита във всички землища в Две могили, където средното рентно плащане вече е между 30 и 35 лева. Почти без промени са рентите в Иваново - между 26 и 39 лева. В Ценово разликите са по-големи. За Беляново, където миналата година бяха отчетени едва 19 лв./дка, сега се посочват 27 лева. А в Новград средният наем достига 49 лева.
Най-ниски отново са наемите в община Борово. Отрицателният рекорд държи Брестовица с едва 18 лева средно рентно плащане на декар. А „най-голямата“ рента е в Обретеник - 23 лева.