Във връзка с промяната на цената на електрическата енергия от 1 август „Енерго-Про“ дава възможност на своите битови клиенти да отчетат сами показанията на електромерите. Данните могат да се заявят на тел. 0700 161 61 или на e-mail: [email protected], но това трябва да стане най-късно днес.
Потреблението на клиентите, които не са извършили самоотчет, ще бъде пропорционално разпределено по  старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната на цената, включени в техния индивидуален отчетен период.
„Енерго-Про Мрежи“ извършва регулярен отчет на консумираната електрическа енергия по обявения график.
Консумираната електроенергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода - подпериод по старите цени до 31 юли 2015 г. включително и подпериод по новите цени от 1 август 2015 г. до датата на регулярния отчет.
„Енерго-Про“ вече обнови на сайта си крайните цени за битови клиенти, в които е включена и таксата за балансиране. Нея Комисията за енергийно и водно регулиране не определя точно, а единствено ограничава максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови графици, което може да се включва в крайната цена. Така от 1 август клиентите на „Енерго-Про“ ще плащат за тока на дневна тарифа по 0,18452 лв./кВтч, а по нощна - 0,10207 лв./кВтч без ДДС. Увеличението е съответно с 1,07% и 1,06%.