Със сделки за малко над 24 млн. евро пазарът на строителни терени отбеляза най-силното си тримесечие от есента на 2009 г. насам. Данните са за периода април-юни на 2015 г., като за този период продажбите на земя са формирали 75% от инвестиционния пазар. Общият му обем за второто тримесечие е 33 млн. евро, според консултантската компания „Фортън“. Общо за първото полугодие на 2015 г. сделките с бизнес имоти възлизат на близо 64 млн. евро.
Силното присъствие на сделките със земя на пазара на бизнес имоти се наблюдава от миналата година и като цяло е знак за нарастваща предприемаческа активност. Предвид слабото предлагане на модерни складови и производствени площи под наем за много компании единственото решение е изграждането на собствени бази. Тенденцията е най-видима при експортно ориентираните сектори, каквито са производството на автомобилни компоненти, текстилната и мебелната индустрии.