Близо 59% от интернет потребителите в България са получавали заплаха за онлайн фишинг през последните 12 месеца, като делът им се е увеличил с 15% спрямо предходната година, сочи проучване на компанията за информационна сигурност ESET.  
Повече от 87% от анкетираните твърдят, че някога са се заразявали с компютърен вирус. Броят им е с 6,6% по-висок спрямо миналогодишните данни.
 През последната година 42,7% от респондентите са се заразявали с компютърен вирус, а 89,2% посочват, че имат приятели, които са претърпели същото през последните 12 месеца. 
78 на сто от анкетираните плащат битовите си сметки онлайн и пазаруват по този начин, а 45,8% ползват онлайн банкиране. Данните от проучването показват, че 88 на сто използват смартфон или таблет с Android, a 89% използват обществените мрежи за безжичен интернет.
96% от респондентите използват антивирусна защита на своите компютри, но броят на незащитените компютри е почти двойно по-голям спрямо предходната година (3,15%). Голям брой потребители - 43,6%, използват безплатни антивирусни програми, а над 7 на сто използват кракнат софтуер за това. Последните отбелязват 13% ръст спрямо предходната година. 
Само 52% от анкетираните използват защитен софтуер на смартфоните и таблетите си, а само 9,8% са склонни да платят за антивирусна програма за Android. 42% признават, че използват безплатна такава.