С 5,168 млн. лева загуба завършва първите 6 месеца на годината „Топлофикация Русе“, става ясно от междинния отчет на дружеството към 30 юни. За първото полугодие централата е доставила на клиентите си 128 404 Мвтч електрическа енергия и 114 553 Мвтч топлинна. Общите приходи от дейността възлизат на 30,381 млн. лева, а разходите - на 35 549 лева.
От отчета става ясно, че 2,2 млн. от загубата се дължи на отрицателни разлики от промени на валутни курсове - резултат най-вероятно от екстремните движения в курса на щатския долар към еврото. „Топлофикация“ обаче е на минус и от собствената си дейност - с 3,5 млн. лева.
69% от приходите на „Топлофикация Русе“ се формират от продажба на електроенергия. Продажбата на топлоенергия носи само 8,435 млн. лева от всичко 26,804 млн. лева за периода. Според бизнесплана на дружеството основната цел в следващите години е да се заеме пазарен дял на свободния пазар на електроенергия и увеличаване дела на пазара на топлинна енергия. За тази цел „Топлофикация“ вече стартира програма за лоялни клиенти, която трябва да привлече нови абонати и да увеличи потреблението на топлинна енергия. Предвижда се и ефективно натоварване на Блок 4 до техническия максимум чрез доставки на ток на свободния пазар и сключен договор за студен резерв. 
Към 30 юни в „Топлофикация Русе“ работят 315 души, като персоналът е увеличен с 9 човека. Средната месечна работна заплата в дружеството е 1222 лева.