8172 са безработните, регистрирани към края на юни в трите бюра по труда в Русе, Бяла и Ветово. Те са с 270 по-малко, отколкото през май, което специалистите отдават на сезонната заетост. Равнището на безработица за Русенска област 7,9%, което е по-ниско от нивото в страната - то е 9,6 на сто. Най-голям е процентът на хората без препитание в община Ветово - 36,6%, следват общините Борово - 35,0%, Ценово - 27,9%, Две могили - 20,0%, Бяла - 18,2%, Сливо поле - 15,4%, Иваново - 11,5%, Най-ниско остава това равнище в община Русе - 4,0%, при все че като бройка безработните са най-много - 3233.