Кой да поеме управлението на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с проблеми в зрението, търси Община Русе. От два дни е обявен конкурс, който очаква кандидати с опит в управлението на социални услуги, а също и разполагащи с техническо оборудване и квалифициран персонал. Центърът се намира на улица „Плиска“ в блок „Мадара“ и в него русенци със зрителни увреждания ще имат достъп до рехабилитация, социално-правни услуги, различни видове обучения. Целта е незрящите да получат възможност за достоен и пълноценен начин на живот. Срокът за подаване на документите в деловодството на Общината изтича в 17.30 ч на 9 септември.