1274 са осъдените в Русенска област през миналата година, показват данните на Териториалното статистическо бюро. В сравнение с 2013 г. общият им брой нараства с 371 или с цели 41.1%. Най-много са осъдените за посегателства върху собствеността - 352 лица, или 27.6. И през 2014 г. доминират осъдените за извършени кражби - 261 или 74.1% от осъдените за този вид престъпления. 
Съдебната система очевидно е работила с доста по-голямо натоварване през 2014 година, тъй като и броят на обвиняемите е по-голям от този за предходната година с 40,5%. От 1439 лица оправдателна присъда са получили 23 обвиняеми, а 139 лица са освободени от наказание. Към осъдените магистратите не са били особено строги - ефективна присъда са получили 404 души, а условна - над два пъти повече - 870. Една от причините е, че за 9 от 10 осъдени присъдата е първа - досега те не са били уличавани в предишни престъпления.
През 2014 г. в областта са осъдени 235 души за извършени общоопасни престъпления. Сред тях преобладават шофьорите с над 1.2 промила - по този параграф са осъдени 147 души. Заради бежанската вълна драстично се увеличава броят на осъдителните присъди за незаконно преминаване през граница - по тази причина наказания понасят общо 401 лица. Те са и в основата на драстичния скок на общия брой на осъдените.  
Закона престъпват най-вече мъже. Осъдените жени са едва 100, тоест само 7.8%. Останалите 1174 (92.2%)са мъже. 
Най голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група на 18-24 годишните - 318 души (25.0%), следвани от 30-39 годишните - 306 (24.0%). Осъдените непълнолетни (14-17 г.) са 87, или 6.8%. Спрямо предходната година в тази група се наблюдава увеличение с 13%.