Справедливо и честно отношение към гражданите и фирмите обещава НАП с нова Харта на клиентите, публикувана на www.nap.bg. В документа са описани основните права и отговорности на клиентите при контактите им с приходната администрация. НАП обнови досегашния си стратегическия документ, за да отговори на съвременните изисквания в сферата на обслужването и да отрази развитието на Агенцията през последните години. 
В хартата НАП открито заявява приоритета си за насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията за плащане на данъци и осигурителни вноски и ангажиментите на всеки от екипа на агенцията за справедливо и равнопоставено отношение към клиента. Редом с това са посочени и ангажиментите, които бизнеса и гражданите имат към държавата и служителите на агенцията. Документът публично заявява визията на агенцията за следващите години и готовността й да се развива, служейки на обществото. 
Вчера директорът на офиса на НАП в Русе Йордан Йорданов от името на служителите в него също подписа документа за модерно отношение към клиентите от региона. Плакат с подписа му е изложен на видно място в салона за изчакване, а други са разлепени по всички етажи. На бюрата на служителите по работните места за обслужване има разположени хартиени пирамиди с новия текст на Хартата. С нея служителите на Агенцията поемат отговорност да реагират своевременно, когато са допуснали грешка. В документа са описани и очакванията към клиентите за спазване на данъчното и осигурително законодателство и взаимно уважение.