200 русенски проекта са подадени по две от най-търсените мерки по Програмата за развитие на селските райони - 4.1 и 6.1. Това съобщиха от „Дунавска земя БГ“ - компания, която освен търговия и стопанисване на земи вече предлага и финансов лизинг за закупуването им. 
В Русенска област са подадени 140 проекта по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 60 по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.
Приемът по мярка 6.1 приключи на 24 юли. Интересът е изключително голям, тъй като на територията на цялата страна са подадени общо 2202 проекта. Очаква се общият бюджет на мярката да стигне за одобряването на малко повече от половината. 
Младите фермери проявяват интерес и към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. От всички кандидат-бенефициенти млади фермери са 280, от които се очаква да бъдат одобрени около 90. Някой от тях са надградили стопанствата си и кандидатстват по нови мерки.