Обществена поръчка за прилагане на мерки за енергийна ефективност за две детски градини обяви Община Русе.
С 487 797.54 лева с ДДС предстои да бъдат санирани детска градина „Чучулига“ на ул.“Иглика“ и „Радост“ на ул.“Червен“. Поръчката предвижда топлоизолация на външните стени на двете детски заведения, подмяна на дограмата и топлоизолация на покривите. Във филиала на „Радост“ ще се ремонтира и отоплителната инсталация, затова близо 350 000 лева от предвидената сума ще бъде заделена за тази детска градина.
Според зададените параметри ремонтът трябва да бъде приключен за около 2 месеца. Договор ще се подпише с кандидата, който предостави най-ниска цена на планираните строително-ремонтни дейности.