Една година срещи с пробационен служител и подпис три пъти седмично е наказанието, на което се споразумя с прокуратурата бившият кмет на Ценово Владимир Калинов. Освен това той ще трябва да положи 200 часа общественополезен труд през следващите 12 месеца.
Калинов стигна за пореден път до съда и се призна за виновен за това, че през 2008 година на три пъти е подписал документи с невярно съдържание. По този начин той помогнал на Тодор Л. от Караманово да се сдобие с чужда нива. С направеното упражнение мъжът придобил недвижимия имот, като прескочил наследниците. За тази цел той се снабдил с фалшиво нотариално пълномощно и декларация, според които имал право да се разпорежда с имота. Впоследствие Тодор продал нивата и прибрал в джоба си 1700 лева. В крайна сметка правдата е възтържествувала и нивата е върната на собственика си. Тодор обаче също ще трябва да се среща и подписва пред пробационен служител в продължение на година и половина.
Екскметът Калинов бе осъден на една година условно с три години изпитателен срок през 2010 година заради незаконни нотариални заверки на документи за прехвърляне от един пенсионен фонд в друг. Тогава той получи забрана да заема кметския пост през следващите 2 години.