Разяснения относно необходимите документи за потвърждаване на гръцки осигурителен стаж, за  определяне и изплащане на гръцка пенсия, публикува вчера Националният осигурителен институт. Детайлната информация идва няколко седмици след като се разбра, че близо 2000 българи, работили в Гърция, са с блокирани пенсии, тъй като Гърция не е подала нужната информация към НОИ. Така заради различни нормативни пречки парите им за старост се бавят с години.
Публикацията предоставя информация за необходимите данни, с които всеки трябва да разполага за удостоверяване на гръцки осигурителен стаж и за преценка правото му на гръцка пенсия.
Информацията съдържа и описание на основните причини, поради които е възможно да се спре изплащането на гръцка пенсия.
В текста присъства още подробна информация за издаването на гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) и гръцки данъчен номер (А.F.M.), изискуеми от институциите още в началото на всяка процедура по пенсиониране и необходими при постановяване на решение и отпускане на пенсия.