Петима са кандидатите по обществената поръчка за доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати, санитарни и битови материали. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. 
Първият кандидат е софийската „Транс Ко 04“ с управител Асен Асенов, която е с широк предмет на дейност. „Смарт бизнес къмпани“, която се занимава с консултантска, търговска и посредническа дейност, е вторият кандидат. Третият участник, който иска да доставя сапун и дезинфектанти, е русенската „Тити“. Тя се занимава с търговия, а нейн управител е Стоянка Атанасова. Четвъртият кандидат по обществената поръчка е софийската „ИПК Бизнес“, която е с широк предмет на дейност и с управител Иван Кименов. Варненската „Августа“, която се занимава основно с търговия, е последният кандидат. 
Хигиенните и почистващи материали са за нуждите на общинските предприятия, детски градини и здравни заведения, а прогнозната стойност на поръчката за следващите две години е 470 000 лева с ДДС.