15 347 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за първите шест месеца на 2015 година. В това число влизат и 3 226 000 лв. задължения от минали години, както и събраните 515 000 лева лихви за просрочие от местни данъци и такса битови отпадъци. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като коментира, че в сравнение със същия период на предходната година са постъпили 1 798 000 лева повече.
Приходите от местни данъци и такса битови отпадъци без лихвите са 14 831 000 лева или 66,2 % изпълнение спрямо плана за бюджета за 2015 година, който възлиза на 22 400 000 лева.
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти без лихвите е 2 917 000 лева или 66,3 % спрямо плана по бюджета. От данъка върху превозните средства са събрани 2 869 000 /73,6%/, а от такса битови отпадъци  7 061 000 /67,2%/. Сумите, които са събрани от селата към Община Русе, са 200 000 лева.
Общината работи активно и по събирането на старите задължения, каза Робева, като допълни, че от началото на годината са изпратени 748 покани за доброволно плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за задължения от минали години. Издадени са 1020 акта за общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци в размер на 1 842 000 лева, като преди издаването на актовете са изпратени 640 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации.
7190 лева са събраните суми по актове, уточни Даниела Робева. До НАП и частни съдебни изпълнители са изпратени 262 искания за принудително събиране на 403 000 лева като постъпленията по тях са 199 000 лева. Тя допълни, че са съставени 263 фиша за констатирани административни нарушения за 5450 лева, като цялата сума е събрана.