България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато

водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 хил. заявки,

отчита анализ на Евростат за регистрираните през 2012 г. иновации в ЕС. 

По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хил. души, от които 16 хил. са били изследователи. За сравнение през 2000 г. в областта на науката и иновациите у нас са работили общо 16 хил. души, от които 10 хил. са били изследователи. 

Други страни, които имат най-висок брой заявени патенти са Франция – 8300, Обединеното кралство – 5100, Италия – 4200 и Холандия – 2800. 

От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ – 28 500 и Япония – 22 700, следвани от Южна Корея – 5900 и Китай – 5500. 

Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита от страна на

Малта – едва 2 броя, Кипър – 5, Латвия – 14 и Литва – 18. 

Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави членки на ЕС. 

Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия – общо над 87% от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 г., отчита европейската статистика. 

Прави впечатление, че сред 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите 15 са германски. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ обаче се оглавява от Париж. 

Следват Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др. 

Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са

определящи фактори за производителността и конкурентоспособността,

отчита анализът. В този контекст, науката и технологиите дейности са от решаващо значение за икономическото развитие и просперитета в ЕС, отбелязва анализът на Евростат. 

По данни на германската статистическа служба на първо място в света по износ на продукти в областта на високите технологии е Южна Корея – около 30% от износа на страната. На второ и трето място са Китай – 25% от износа и САЩ – 18% от износа.