За организиране на студентски практики във „Витте Аутомотив“ са се договорили германската компания и Русенски университет. Споразумението е постигнато по време на среща на деканите от няколко факултета с изпълнителния директор на фирмата Томаш Индра и производствения директор инж. д-р Христо Христов - възпитаник и докторант на РУ.
Студентските практики ще се провеждат в рамките на едноименната програма на МОМН по ОП „Човешки ресурси“. Очакванията са да се оптимизира практическото обучение на бъдещите инженери и тяхното адаптиране към конкретната работна среда. Друга обсъдена форма на сътрудничество са били студентските стажове. За тях университетът е поел ангажимент да предлага най-добре представящите се студенти от горните курсове на професионалното направление „Технически науки“, което би подпомогнало фирмата в кадровото й развитие. Предстои работна среща на инж. д-р Христо Христов в Машинно-технологичния факултет, за да се обсъдят конкретните стъпки по създаване на съвместна магистърска програма в областта на машиностроенето, в която като преподаватели да се включат и водещите специалисти на фирмата.
„Витте Аутомотив България“ е в Русе от 2010 г.  Компанията е производител на затварящи и заключващи системи за автомобилната индустрия. Наскоро стана ясно, че фирмата планира да вдигне нов модерен завод върху терен до Индустриален парк - Русе, като персоналът и производствените обороти бъдат увеличени в пъти.