Как трябва да се окаже първа помощ на пострадали в различни бедствени ситуации показаха на брега на Дунав доброволци от спасителните екипи на Червения кръст и на Община Русе. Демонстрациите бяха организирани от Областния съвет на БЧК, Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи и Младежкия авариен екип към ОС на БЧК съвместно с доброволния общински спасителен екип.