2.93 общински служители обслужват 1000 живеещи в Русенско, показва проучване на Института за пазарна икономика. След като в няколко поредни изследвания за регионалното развитие в България ИПИ класира областта ни на незавидни позиции - относно усвояването на евросредства, стимулите за започване на работа и инфраструктурата, сега тя е посочена сред отличниците. 
Населението намалява, служителите в общинските администрации - не. Това е изводът от изследването в национален мащаб. Въпреки че всички последни правителства се опитват да свият щатовете, броят на чиновниците съвсем не намалява с темпото, с което се изпразва България. В резултат като процент администрацията се увеличава. Русе обаче е сред областите, където тази тенденция е най-слабо изразена. През 2010 г. броят общински служители на човек е бил 2.90, колкото е бил и средният показател за страната. През миналата година коефициентът се увеличава на 2.93, но средното число за страната е вече 3.02. 
По този показател по-добре от Русе са единствено Варна и Сливен, а за сравнение - във Видин, Добрич и Кърджали на 1000 човека се падат съответно 6.22, 7.18 и 6.72 общински служители.
Постепенният спад в населението на България, както и въвеждането на е-услуги от общините, предполага и по-малко нужда от персонал от страна на местната администрацията. Необходими са мерки за постепенно плавно съкращаване на размера на общинските администрации, особено там, където демографските процеси са най-негативни и съответно - нуждата от административен персонал намалява най-бързо, посочват от ИПИ.