Кметовете на община Ценово и румънската Хотареле Петър Петров и Маня Силвиян подписаха вчера споразумение за сътрудничество. Двете администрации ще разработят и ще кандидатстват за еврофинансиране със съвместни проекти за подобряване и опазване на природните ресурси и за управление на риска в общата трансгранична зона. Обсъдени бяха и възможностите за културен и образователен обмен, сътрудничество в областта на земеделието.
Община Хотареле се намира в окръг Гюргево, на 41 км от Букурещ. Има 3939 жители, които се занимават основно със зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство. Общината е най-новият член на Еврорегион Данубиус, с чието съдействие вчера беше подписано споразумението с Ценово.