Община Борово вече е собственик на бившето помощно училище-полуинтернат „Св.св.Кирил и Методий“ в Брестовица, след като вчера Министерски съвет й прехвърли имота. Местната власт ще изполва сградата, за да изгради там социално-възпитателен център за потребителите на социални услуги. Обширната площ около сградите е озеленена и може да бъде доразвита като място за отдих.
Училището беше закрито на първи юли 2013 г. поради недостатъчен брой ученици, а децата бяха насочени към СОУ „Св. Климент Охридски“ в Борово.
Кметът на градчето Георги Георгиев е в отпуск, а от общинската администрация отказаха да предоставят информация.