24 приятели на река Дунав, любители на водните спортове и доброволци ще се включат във втората акция за почистване на дунавските острови, организирана от Туристическо дръжество „Приста“. По време на 4-дневния лагер ще бъдат почистени островите Батин и Люляка, като са предвидени водни походи с каяци, беседи за флората и фауната на островите и наблюдение на птици и, разбира се, палаткуване.
Вчера следобед около седем души тръгнаха от Русе към хижа Приста, където ги очакваше останалата част от групата. След кратък инструктаж всички участници се отправиха към село Беляново, където пренощуваха в палатки на брега на река Янтра. Днес доброволците ще се пуснат по Янтра и Дунав до носа на остров Батин, където ще чистят, а на следващия ден по-опитните гребци ще се върнат срещу течението, за да съберат останалите отпадъци. В съботния ден групата ще чисти опашката на острова, а след това ще се спусне с каяците към Люляка, за да почистят носа на острова. Последният ден от лагера е за довършителни дейности, извозване на отпадъци, почистване на екипировка, събиране на палатки и отпътуване.
По време на първата акция на 27 и 28 юни бяха събрани 150 чувала с боклуци. 220 килограма са били само пластмасовите отпадъци, които вече са изпратени за рециклиране. 
Лагерът се организира по проект „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“, който се финансира по програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.