Ректорите на Русенския университет и на Медицинския университет в София проф.Христо Белоев и акад.Ваньо Митев подписаха вчера заедно с изпълнителния директор на русенската болница д-р Иван Стоянов меморандум за сътрудничество. В документа са посочени съвместните дейности за обучение, специализации и преквалификация на кадрите и за повишаване нивото на медицински грижи за населението в Русенския регион.
Трите институции ще обединят усилията си за преобразуване на Многопрофилната болница в Русе в Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Тя пък от своя страна ще се превърне в база на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. Меморандумът предвижда също да бъдат създадени и нови специалности, които са крайно необходими за региона.