До края на юли собствениците и наемателите на земеделска земя, които ще се занимават със земеделие през следващата стопанска година, могат да депозират данните за имотите си и по електронен път. Това гласят инструкциите на аграрното министерство.
В декларацията се дават и кодовете за формата на стопанисване на имотите. Те са осем съответно при договори за аренда, за наем, за съвместна обработка, кооперативна форма, споразумение за ползване, право на ползване, лична обработка от собственик и други.