Директорът на Историческия музей в Русе Николай Ненов вече има професорска титла в специалността Музеология, професионално направление Социология, антропология и науки за културата. Тя бе гласувана единодушно вчера в научния съвет на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките. 
Досегашният доцент Ненов се яви пред научното жури миналата седмица, а решението на комисията излезе вчера, докато новият професор Ненов участваше в пореден научен форум в Хърватия.