Съвместен център за мониторинг, координация и вземане на решения при наводнения и други природни бедствия ще бъде създаден в трансграничния регион България-Румъния по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион“, стана ясно вчера по време на информационна среща в Русе. 
Проектът предвижда да бъде въведена IT платформа за обмен на информация в реално време, закупуване на техника и съоръжения за превенция и работа при бедствия, както и да се направи портал на български и румънски език, който да информира хората къде да отидат и къде могат да получат помощ.
Основната цел на проекта е да се осигури висока степен на защита на населението в трансграничния регион. Той е финансиран с над 5 500 000 евро основно от Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по него са Окръжен съвет Телеорман, Община Свищов, Фондация за демокрация, култура и свобода - филиал Калараш, и Инспекторат за извънредни ситуации Телеорман.