Русенска област остава на опашката по качество на пътната настилка. Едва 30,2% от 144,1 км са в добро състояние. Този процент се е подобрил леко през миналата година спрямо 2013 г., когато е бил 29%. По този показател обаче Русе остава близо до последните позиции в националната класация, където по-зле са единствено Велико Търново с 27,7%, Враца с 21,2% и Хасково с 30%. Това показва проучване на Института за пазарна икономика, базирано на данни, предоставени на националната статистика от Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Състоянието на инфраструктурата оказва сериозно влияние върху нейното икономическо развитие. Редица икономически изследвания сочат, че има значителна позитивна връзка между нивото на развитие на инфраструктурата на една страна и нивата на икономически растеж, капиталова формация и приток на чуждестранни инвестиции, твърдят икономистите от ИПИ. Същото показва и социологическо проучване „Регионални профили: показатели за развитие“ - според проведените анкети всеки трети представител на бизнеса смята, че качеството на инфраструктурата в неговата област оказва негативно влияние върху бизнеса му.
Традиционно за последните години в област Сливен делът на пътищата в добро състояние е най-голям за цялата страна. Там през 2014 г. 80,3% от пътищата са в добро състояние и само 11,3% - в лошо. Още пет области имат дял на пътищата в добро състояние над 50% - Ямбол, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Търговище. От другите ни две съседни области Разградска е с 33,1%, а Силистренска - с 46,7%.