Фирма, която отнесла 30 000 лева глоба за погазване на Закона за управление на отпадъците, заведе дело срещу Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Причината - актът на екоинспекцията паднал в съда като незаконен, но пък дружеството е трябвало да ангажира адвокат, който струвал пари.
Инспекторите се отзовали на сигнал за замърсяване на въздуха в Бяла и носещи се тежки и задушливи миризми. На място контрольорите видели черния пушек и обгорели варели. Така „Рейнбоу Тур 2“ била посочена за виновник и се сдобила със солидната санкция от 30 000 лева. Впоследствие експертиза показала, че от мястото не е взета проба, за да се изследва причината за острата миризма. Съдът сметна, че актът не е правилен и дружеството не заслужава глоба, тъй като не е категорично доказано, че е изгаряло опасни отпадъци. И затова отмени акта.
Но сагата продължи, тъй като фирмата поиска екоинспекцията да й върне платените 3000 лева за адвокатски хонорари. Административните магистрати в Русе сметнаха, че претендираното обезщетение е правилно и трябва да бъде присъдено, тъй като фирмата е наела защитник заради оказал се некомпетентно съставен акт. Адвокатското възнаграждение е заплатено единствено поради необходимостта от адекватна защита срещу издаденото незаконосъобразно наказателно постановление, до което не би се стигнало, ако при осъществяване на своята дейност наказващият орган бе съблюдавал материалния и процесуалния закон, отсече съдът и осъди РИОСВ да възстанови на фирмата 3000 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.