Членовете на клуба „Различни и равни“ на студентите със специални потребности в Русенския университет си направиха екскурзия до природния резерват „Сребърна“ и до Царството на водните лилии край село Малък Преславец. 15-те момичета и момчета проведоха опознавателни и логически игри и викторина с награди и се запознаха с красивите природни забележителности. В пътешествието участваха и трима студенти от Испания и Естония, които са в Русе по програма „Еразъм“. Те останаха впечатлени от взаимоотношенията в клуба „Различни и равни“. 
Организатор на екскурзията бе ръководителят на клуба д-р Юлия Дончева, а с подкрепа, съпричастност и организация помогнаха доц.д-р Таня Грозева, Светла Минкова и д-р Валентина Василева от катедра „Педагогика, психология и история“.