Спад от 1 на сто връща България отново на 65-о място в света по износ на стоки за 2014 г., с 2 места по-надолу спрямо 2013 г. Българският износ е $29,314 млн. Това показват резултати от проучване на Българската стопанска камара, базирано на данни на Световната търговска организация (СТО). Тя обединява данните на националните статистически органи.
Износът, измерен в щатски долари, позволява съпоставка с всички други държави и използването на статистиката и инструментите на СТО, отбелязват от камарата.
Една от причините за отрицателните данни би могла да се търси в курса на щатския долар, коментират от БСК. Друга - колебанията в цените влияят значително върху намалението на износа на нефтени продукти и горива.
Що се отнася до медта, българският износ количествено расте, но цената на метала на световните пазари пада, поради спад в търсенето в Китай, който е основният потребител.
Сред водещите пазари по-значителен спад регистрираме в Китай - 18 на сто, Русия - 8 на сто, Испания - 10 на сто, Сърбия - 8 на сто, Украйна - 55 на сто.
Печелим пазарни позиции в Белгия - 42 на сто, основно поради двойно увеличение износа на мед, Сингапур - 71 на сто, където се е пренасочил износът на горива от Гибралтар, Полша и Чехия с по 12 на сто, Алжир - 94 на сто, поради увеличен износ на горива.
В периода 2010-2014 г. българските фирми достигат средногодишен ръст на износа от 8 на сто.