Модел на Земята и Луната, изработен от ученици от СОУ за европейски езици, спечели втора награда в 17-ия национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството“. Модела са изработили Ема Капнилова, Габриела Иванова и Зорница Николова под ценните указания на техния научен ръководител - преподавателката по физика Румяна Билчева-Георгиева. Дамският екип от СОУЕЕ е единственият русенски представител, участвал в конкурса и получил награда. Русенки са се състезавали в направлението „Космически модели и макети“. Всъщност, наградата още не е получена. Дипломът и предметният приз, както и останалите отличия на другите наградени, ще бъдат връчени на момичетата на специална церемония на 1 ноември, Деня на народните будители.