Близо 5000 пчелари са подали заявления за подпомагане на над 445 000 пчелни семейства, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Приемът на документи за подпомагането de minimis за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 г. и началото на 2015 г. се приемаха от 10 до 30 юни. По схемата можеха да кандидатстват само регистрирани по Наредба 3 пчелари, които имат поне 10 пчелни семейства. Независимо какъв е максималният брой на пчелните семейства, които притежава пчеларят, поискал подпомагане, помощ се полага на максимум 200 от тях. Общият бюджет по схемата de minimis за пчеларите е 3,5 милиона лева.
Подпомагането, което ще бъде разпределено на всяко пчелно семейство, ще стане ясно след като приключи окончателната обработка на документите и се установи каква част от заявителите са допустими за подпомагане.
Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата на пострадалите пчелари е от 13 до 31 юли 2015 г.