В последните дни се наблюдава активизация при сключване на новите договори за наем и аренда на ниви, като нивата на рентите остават близко до миналогодишните. Това съобщиха от русенската компания „Русе ленд“, специализирана в търговия и отдаване на земеделска земя.
Ако през пролетта арендаторите бяха доста предпазливи, то в началото на юли процесът доста се ускори, като именно те са активната страна, търсещи нови ниви за обработка. Причините за това са както наближаващият краен срок за договарянето - 31 юли, така и очакванията за по-добри изкупни цени на пшеницата спрямо тези от миналата година. Например за първите продажби от новата реколта в началото на юли има търсене на 300 лв./тон, което е с 15% по-висока цена от същия период на 2014 г. 
Средно за Русенска област договорените досега наеми и ренти варират около 60 лв./дка, което е с 5-7% повече от миналогодишната средна стойност на рентата. Най-значително е покачването на рентите във Ветовско - средно около 65 лв./дка при 55 лв./дка през 2014-2015 г. В община Русе наемите остават колкото в последните 2 години - средно 60 лв./дка, като за по-големи площи се сключват при 70 лв./дка. Подобна е картината в Сливополско, където прави впечатление и силно намаленото предлагане на земеделска земя в последните месеци, което логично повиши цената й с 10-15% в сравнение с началото на годината. 
В общините Борово и Две могили преобладават дългосрочните арендни договори, сключени при по-ниски цени на рентата. В последните години собствениците на земя получават средно по 50 лв./дка за използването й, а на места новите договори за наем се сключват при 60 лв./дка. Същите са наемите и в Бяла и Ценово - между 50 и 60 лв./дка, но там напоследък също се наблюдава повишаване на продажната цена на земеделската земя. Като цяло очакваме до края на месеца повишаване на интереса към наемане на нови земеделски площи, казаха от „Русе ленд“.