Частният съдебен изпълнител Венцислав Маринов продаде вчера части от комплекс „Космополитън“. Обявената начална цена за 562/683 идеални част от парцела на „Александровска“ 4 и няколко самостоятелни обекта от сградата бяха сложени на тезгяха с начална цена 2 419 133 лева с ДДС. Имотите са били продадени малко над тази обявена цена. В наддаването са участвали две фирми.
Засега новият собственик остава в тайна. Знае се само, че става дума за русенска фирма. Коя е тя, ще се разбере, когато сделката бъде платена и името на фирмата се появи в имотния регистър. Срокът за внасяне на сумата по закон е 7-дневен.
Самостоятелните обекти от комплекс „Космополитън“ така и не стана ясно по чие искане са обявени за продажба. Факт е обаче, че върху имота има наложени ипотеки. 10 от тях са в полза на ОББ и са за 8,5 млн. евро и за 3,3 млн. лева. Единадесетата е учредена за 250 000 лв. и е в полза на бизнесмена Красимир Даков, който е управител на хотел „Космополитън“.
Имотите, които вече са продадени, бяха собственост на „Булстрас“ ЕООД. Всъщност „Булстарс“ се представлява от Красимир Даков, но собственикът според регистрите е „Прима инвест груп“ АД, а в нея основен акционер е Галимир Енчев. Същият Галимир Енчев е едноличен собственик на „Хотел Космополитън“ ЕАД, а в Съвета на директорите са Красимир Даков и съпругата му Христина.