Читалищата в русенското село Хотанца и в свищовското Царевец, които носят едно и също име - „Светлина“, започват работа по проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България. Бенефициент е сдружение „Хотет“ в село Тетово, а двете читалища са партньори по проекта, който си поставя за цел да усъвършенства работата с доброволци, с деца и младежи и дарители, което трябва да подобри дейностите на неправителствените структури. В хода на проекта двете читалища ще проведат срещи, на които ще обменят дори практики и опит в работата със самодейни художествени колективи, стана ясно вчера.