Областният управител Стефко Бурджиев и бившата шефка на Областната дирекция „Земеделие“ Димитрия Илиева са най-новите доценти в Русенския университет. Двамата доктори на науките бяха утвърдени от факултетния съвет на Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет. Доц.Бурджиев се хабилитира в специалността „Системи и устройства за опазване на околната среда“, а доц.Илиева - в „Растениевъдство“.
Конкурсите за двете длъжности са обявени в началото на годината от Академичния съвет. Кандидатурите бяха оценени положително от научно жури, съобщиха от университета.